Utställningsresultat 2004

för hundar ägda av och/ eller uppfödda av oss
Datum
Utställningsplats
Hundens namn
Resultat
Domare
2004-08-15
2004-07-04
2004-07-03
2004-04-24
2004-04-24
2004-04-10
2004-02-07
2004-02-07
2004-02-07
SKK Norrköping
SKK Visby NAT
SKK Visby INT
SKK Västerås NAT
SKK Västerås NAT
SKK Älvsjö INT
Sv. Boxerklubb. Sollentuna
Sv. Boxerklubb. Sollentuna
SPK Köping
L. Chippewa Chief
L. Chippewa Chief
L. Chippewa Chief
L. Chippewa Chief
L. Lady of Fortune
L. Lady of Fortune
L. Lady of Fortune
L. Cherokee Maiden
L. Sundance Kid
1,2 HP
1,1
1,1 CK BH-2 R-CACIB
1, R
1,2
1,1 HP
HP BIR
HP BIR BIG BIS- 2
1,2 HP
Carl- Gunnar Stafberg
Henrik Johansson
Leonard Michael
Henrik Johansson
Dan Eriksson
Irene Moreno Gonzalez
Harriet Franzén

Harriet Franzén
Paul Stanton
Som synes så blev året lite av ett sabbatsår för oss. Vi hoppas komma igen nästa år!


Klicka här om du inte ser någon meny till vänster!