Välkommen till Streamhill´s

Liten uppfödning av dvärg och toypudel

Kenneln startades 1986 och har sedan dess haft 8 kullar. Uppfödningen bedrivs i mycket
liten skala i hemmiljö efter friska och trevliga föräldradjur.
Se pudelkullar här.
Se cockerkullar här.
Se schipperkekullar här.
Vi fick vita dvärg/ toypudelvalpar den 3 december 2018! Se mer här!
 
 
Kontakt
 
© Webmaster och design A.Wistrand.