PEDIGREE

De understrykna namnen är klickbara!
NORDUCH INTUCH SFUCH NV-01 SV-01 NV-02 SV- 02 WW- 02 FINV-02
SOLNES RAIN DANCE
Svart toypudel/ black toypoodle 27 cm
Prcd-PRA tested-A
 
NUCH SUCH NORD V-99 SOLNES RIVER DANCE
Brun/ brown toy
NUCH
SOLNES I'M A BREAK DANCER
, black toy
NUCH SOLNES MERLINI THE WITCH, black dwarf

NUCH SUCH
DKUCH SOLNES I'M JUST SAZZY
Svart/ black toy
SOLNES ALBERT IN THE ACT, black toy
NUCH SUCH SOLNES I'M JUST SELINE,
black toy
SUCH
SUGARPINE´S LADY MADONNA
Dansk import. Svart toypudel/ black toypoodle 26,5 cm
SUCH DKUCH NORDV-00 KBHV-00 MAGICSTAR ORLY PUYMERAS
Am.import. Svart toypudel/black toypoodle 27,5 cm
MULTICH DALIN SANTIAGO, black
MAGICSTAR GEM PETITE BROWN, brown
DKUCH SUCH INTCH KLBCH NORDV-00
SUGARPINE´S LADY OLYMPIA
Svart Toypudel/ black toypoodle, 26 cm
 
USACH DKUCH SUCH APOGEE ATTITUDE Am. import 26 cm. Black
KBHV91 DKUCH KBHV92 KLBCH FAME´S MAGIC JOSEPHINE, black toy
 

 

Vad betyder titlarna?/ What does the titles mean?
SUCH= Svensk utställningschampion/ Swedish champion
NUCH= Norsk utställningschampion/ Norwegian champion
DKUCH= Dansk utställningschampion/ Danish champion
SFUCH= Finsk utställningschampion/ Finnish champion
GBCH= Engelsk champion/ English champion
AMCH= Amerikansk champion/ American champion
NORDUCH= Nordisk utställningschampion/ Nordic champion
INTUCH= Internationell champion/ International champion
USACH= USA champion
MULTICH= Champion i många olika länder/ Champion in lots of different countries
KBHV= Köpenhamnsvinnare/ Copenhagenwinner
SV= Svensk vinnare/ Swedish winner
NV= Norsk vinnare/ Norwegian winner
FINV= Finsk vinnare/ Finnish winner
WW= Världsvinnare/ World winner
NORDV= Nordisk vinnare/ Nordic winner
EUW= Europa vinnare/ Europian winner
KLBCH= Klubbchampion/ Clubchampion
WW= Världsvinnare/ worldwinner
*= Höftledsröntgad u.a.
ERG= livstidsögonlyst u.a.
TP= Topproducer

 

 

Tillbaks till kull 6 / back to litter 6
Klicka här om du inte ser någon meny till vänster!