GRATIS FOTON/ FREE PICTURES!

Du får gärna använda dessa foton på din hemsida men du måste skriva att fotot
kommer från Alexandras Pudelhörna och länka hit från din länksida.
Du får inte ta bort märkningen/ texten på fotona!!/
You are free to use this pictures at your homepage but you have to write that the pictures came
from Alexandras Poodle Corner and put a link back from your linkpage.


 
 
Click here if you donīt se any menu at the left!Klicka här om du inte ser någon meny till vänster!

© Copyright, 1997 och framåt, A. Wistrand. All rights reserved.