Lilly, Miley och Oliver 6 v

Melodys första valpkull, 1+ 2, föddes 17. 12- 2007. 3 starka och friska svarta toy/ dvärgvalpar! Valparna är efter:/
Meody' s first litter , 1+ 2, was born 17. 12- 2007. 3 strong and healthy black toy/
dwarf puppies!
Efter: SUCH Charade Draco Djimon, Jamie. Amerikansk import. Svart toypudel.
PRA- prcd, DNA testad fri A. Cert och BIR vinnare. / Am. import.
Black toypoodle. PRA- prcd tested A (normal/ clear). CAC and BOB winner!

Undan: Länsmansgårdens Magic Melody, Melody. Brun dvärgpudel.

Vinnare av junior- och unghundsklass med CK./
Brown dwarfpoodle. Junior
and youth class winner with Championquality. PRA- prcd tested A (normal/ clear).
Melody Jamie

Melodys rörelser

Jamies rörelser


Valpdagbok! /puppie diary, sorry this is only in Swedish.
Valparnas stamtavla!/pedigree
Valpfoton 1, nyfödda- 1 dag gamla. Puppiepics newborn- 1 day old
Valpfoton 2, 4- 12 dagar gamla. Puppiepics 2: 4- 12 day old
Valpfoton 3, 3 veckor gamla. Puppiepics 3: 3 weeks old
Valpfoton 4, 5 veckor gamla. Puppiepics 4: 5 weeks old
Valpfoton 5, 6 veckor gamla. Puppiepics 5: 6 weeks old
Valpfoton 6, 8- 9 veckor gamla. Puppiepics 6: 8 weeks old
Tillbaks till "tidigare kullar".
Back to "earlier litters".
Till sidans topp
©Copyright A. Wistrand, 2001 och framåt.