Melodys andra valpkull, 0+1, föddes 16. 3- 2009. 1 stark och frisk svart toy/ dvärgpudeltik! Valpen är efter:/
Melody' s second litter , 0+1, was born 16. 03- 2009. 1 strong and healthy black toy/
dwarf female!
Efter: SUCH Lefay Love The Look, Lochie. Australisk import. Svart toypudel.
PRA- prcd, DNA testad fri A. / Australian import. Black toypoodle. PRA- prcd tested A (normal/ clear).

Undan: Länsmansgårdens Magic Melody, Melody. Brun dvärgpudel.
PRA- prcd, DNA testad fri A. Vinnare av junior- och unghundsklass med CK./ Brown dwarfpoodle. Junior
and youth class winner with Championquality.
PRA- prcd tested A (normal/ clear)
Melody

Melodys rörelser


Valpdagbok finns att läsa i vår Blogg!
Valpens stamtavla!/pedigree
Valpfoton 1, nyfödd- 8 dagar gammal. Puppiepics newborn- 8 days old
Valpfoton 2, 2 veckor - 4½ v. gammal. Puppiepics 2, 2 weeks- 4½ weeks old
Valpfoton 3, 5 - 8 veckor. gammal. Puppiepics 3, 5- 8 weeks old
Tillbaks till "planerad kull".
Back to "planning litters".
Till sidans topp
©Copyright A. Wistrand, 2001 och framåt.