Pudelhörnans AWARDER

Dessa awarder går det inte att ansöka om utan jag kommer att dela ut dem till sidor som jag
tycker är värdiga en award. Jag vet att det ligger åtskilliga timmar bakom en bra sida och jag
tittar bl.a.
efter att alla länkar fungerar, att det är en fin men samtidigt inte överdriven webdesign,
att innehållet är intressant och till sist att det är en sida som jag tycker om att återkomma till.


[Vinnare av/awardwinners of "Cool Dog Site Award"! ]

[Vinnare av/awardwinners of "Alexandras Award of Excellence"!]

Click here if you donīt se any menu at the left!Klicka här om du inte ser någon meny till vänster!


Copyright 1997 and further, A. Wistrand, all rights reserved.