Var vänlig och respektera att dessa teckningar är copyrightskyddade och ritade endast för Alexandras Pudelhörna!/ Please respect that this pictures are copyrighted and made only to be at this page!

Babylejon, Second puppy
Engelsk lejonklippning/ English saddle
Amerikansk lejonklippning
Valpklippning/ Puppyclip
Toilette- 60/ Toilette moderne
Terrierklippning/ Terrierclip
Lammklippning/ Lambclip
Nerklippt med bollar

Click here if you donīt se any menu at the left!Klicka här om du inte ser någon meny till vänster!

copyright A.Wistrand, 1997 och framåt, all rights reserved