Rasstandard FCI

PUDEL (Caniche)
Grupp 9 FCI-nummer 172
Originalstandard 2007-03-06
FCI-Standard 2007-04-18; franska
SKKs Standardkommitté 2007-12-11

Ursprungsland/ hemland: Frankrike

Användningsområde: Sällskapshund

FCI-Klassifikation: Grupp 9, sektion 2

Bakgrund/ändamål:
Ordet caniche (det franska namnet för pudel) kommer från ordet ”cane”, femininum av canard (= and).
Rasen härstammar från barbet med vilken den fortfarande har mycket gemensamt. Ursprungligen
användes pudel vid jakt på sjöfågel. I länder utanför Frankrike hänför sig ordet caniche till att ”plaska
i vatten”. År 1743 kallade man barbettik för ”caniche”. Så småningom kom barbet och pudel att skiljas åt.
Uppfödarna bemödade sig om att bibehålla ursprungstypen och enfärgad päls. Pudeln har blivit mycket
populär som sällskapshund tack vare sitt vänliga, glada och trogna sätt, men också tack vare att den
finns i fyra storlekar och i olika färger, något för alla smaker.

Helhetsintryck:
Pudeln skall vara av normaltyp och ha en karakteristisk, krusig päls och förekommer som ullpudel
eller snörpudel. Pudeln skall ge intryck av klokhet och ständigt vara alert och aktiv. Den skall vara
harmoniskt byggd och ge intryck av elegans och stolthet.

Viktiga måttförhållanden:
Nospartiets längd skall motsvara ungefär 9/10 av skallens längd. - Kroppslängden från skulderled
till sittbensknöl skall något överstiga mankhöjden. - Höjden över manken skall ungefär motsvara
höjden över korset. - Höjden upp till armbågen skall utgöra 5/9 av mankhöjden

Uppförande/karaktär:
Pudeln är känd för sin trofasthet, sin lätthet att lära och dresseras, vilket gör den till en särskilt trevlig
sällskapshund

Huvud: Huvudet skall vara elegant, rakskuret och i proportion till kroppen. Det skall vara välmejslat,
inte grovt men inte heller överdrivet förfinat.

Skallparti:
Skallens bredd skall understiga halva huvudets längd. Skallpartiet skall ovanifrån sett verka
ovalt och från sidan sett lätt konvext. Skallens och nospartiets linjer skall vara lätt divergerande.
Ögonbrynsbågarna skall vara måttligt framträdande och vara täckta av lång päls. Pannfåran skall
vara bred mellan ögonen och smalna av mot nackknölen, som skall vara mycket markerad.
(Hos dvärgvarianterna får nackknölen vara något mindre markerad.)

Stop:
Stopet skall vara föga markerat

Nostryffel:
Nostryffeln skall vara utvecklad och ligga i linje med den
vertikala profilen. Näsborrarna skall vara öppna. Nostryffeln skall vara svart hos svarta, vita och
grå pudlar, den skall vara brun hos bruna pudlar. Hos aprikosfärgade och röda pudlar skall
nostryffeln vara brun eller svart

Nosparti:
Nosryggen skall vara helt rak. Nospartiets längd skall motsvara ungefär 9/10 av
skallens längd. Underkäkens ben skall vara nästan parallella. Nospartiet skall vara kraftfullt och dess
undre kontur skall utgöras av käkbenet och inte av överläppsranden

Läppar:
Läpparna skall vara måttligt utvecklade, tämligen torra och medeltjocka. Överläppen skall vila på
den undre utan att hänga över. Läpparna skall vara svarta hos svarta, vita och grå pudlar; de skall
vara bruna hos bruna pudlar. Hos aprikosfärgade och röda pudlar skall läpparna vara mer eller
mindre mörkt bruna eller svarta. Mungiporna får inte vara framträdande

Käkar/Tänder:
Saxbett med starka tänder.

Kinder :
Kinderna skall inte vara framträdande, utan följa kindbenens konturer. Partiet under ögonen skall
vara utmejslat och föga utfyllt. Okbågarna skall endast vara svagt framträdande.

Ögon:
Ögonen skall ha ett livligt uttryck. De skall vara placerade i höjd med stopet och vara lätt
snedställda. Ögonen skall vara mandelformade. De skall vara svarta eller mörkbruna. Hos
bruna pudlar kan ögonen få vara mörkt bärnstensfärgade. Ögonkanterna skall vara svarta
hos svarta, vita och grå pudlar; de skall vara bruna hos bruna pudlar. Hos aprikosfärgade
och röda pudlar kan ögonkanterna vara bruna eller svarta

Öron:
Öronen skall vara tämligen långa och hänga utmed kinderna. Öronen skall vara ansatta i
förlängningen av en tänkt linje från nostryffelns ovansida och under och förbi den yttre ögonvrån.
De skall vara flata och vidga sig från ansättningen och vara avrundade längst ner. Öronen
skall vara täckta av vågig och mycket lång päls. Öronlädret skall nå fram till mungipan

Hals:
Halsen skall vara stark, lätt välvd bakom nacken, medellång och välproportionerlig. Huvudet
skall bäras högt och stolt. Halsen skall vara fri från löst halsskinn och oval i genomskärning.
Den skall vara något kortare än huvudet. Kropp: Kroppen skall vara välproportionerlig.
Kroppslängden skall något överstiga mankhöjden

Manke:
Manken skall vara måttligt markerad.

Rygg:
Ryggen skall vara kort. Överlinjen skall vara harmonisk och fast. Höjden över manken skall
ungefär motsvara höjden över korsets högsta punkt.

Ländparti:
Ländpartiet skall vara fast och muskulöst.

Kors:
Korset skall vara avrundat utan att vara brant.

Bröstkorg:
Bröstbensknappen skall vara lätt framträdande och vara placerad tämligen högt. Bröstkorgen
skall nå ner till armbågen. Dess bredd skall motsvara 2/3 av dess djup. Hos storpudel skall
bröstomfånget, mätt bakom skuldrorna, överstiga mankhöjden med minst 10 cm. Bröstkorgen
skall vara oval och den skall vara bred i ryggpartiet.

Underlinje:
Buk och flanker skall vara uppdragna utan att vara vinthundsaktiga.

Svans:
Svansen skall vara tämligen högt ansatt i linje med länden. Den kan vara okuperad eller kuperad
till en tredjedel från svansansättningen eller till hälften av sin naturliga längd. Svansen kan sänkas
när hunden står stilla. När hunden rör sig bärs den snett uppåt.
SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE.

Extremiteter:

Framställ: Frambenen skall vara fullständigt raka och parallella med välutvecklade muskler och god
benstomme. Avståndet från armbågen till marken skall något överstiga hälften av mankhöjden.

Skulderblad:
Skuldrorna skall vara snedställda och muskulösa. Skulderbladen skall bilda en vinkel på ungefär
110 grader mot överarmsbenen.

Överarm:
Överarmarna skall vara lika långa som skulderbladen.

Handlov:
Handlovarna skall vara i linje med underarmens framsida.

Mellanhand:
Mellanhänderna skall vara starka och nästan lodräta från sidan sett.

Framtassar:
Framtassarna skall vara tämligen små, slutna och ha formen av en kort oval. Tårna skall vara väl
välvda och fasta. Trampdynorna skall vara tjocka och hårda. Klorna skall vara svarta hos svarta
och grå pudlar, De skall vara bruna hos bruna pudlar. Hos vita pudlar får klorna ha alla nyanser
från hornfärg till svart. Hos aprikosfärgade och röda pudlar skall klorna vara bruna eller svarta.

Bakställ:

Bakbenen skall vara parallella bakifrån sett med välutvecklade och tydligt framträdande muskler.
Hasorna skall vara tämligen vinklade. Vinklarna i höftled, knäled och hasled skall vara markerade.

Lår:
Låren skall vara muskulösa och kraftiga.

Mellanfot:
Mellanfötterna skall vara tämligen korta och vertikala. Pudeln skall vara född utan sporrar på bakbenen.

Baktassar:
Baktassar, se framtassar.

Rörelser:
Rörelserna skall vara fjädrande och lätta.

Hud:
Huden skall vara smidig, stram och pigmenterad. Hos svarta, bruna, grå, aprikosfärgade och röda
pudlar skall pigmenteringen harmoniera med pälsfärgen. Vita pudlar skall helst ha silverfärgad hud.

Päls:
Pälsstruktur
Ullpudeln skall ha riklig päls med en struktur som är fin, ullig, krusig och spänstig samt gör motstånd
mot handens tryck. Pälsen skall vara tjock och ymnig med jämn längd samt ha enhetligt stora lockar.
Snörpudeln skall ha riklig päls med en struktur som är fin, ullig och tät. Pälsen skall bilda karakteristiska
snören som skall vara minst 20 cm långa.

Färg:
Färgen skall vara enfärgat svart, vit, brun, grå, aprikos eller röd.
Brun : Färgen skall vara ren,
tämligen mörk, jämn och mättad. Beige färg eller ljusare nyanser därav är inte tillåtet.
Grå : Färgen skall vara jämn och ren och får varken vara svart- eller vitaktig.
Aprikos : Färgen skall vara jämn och får inte närma sig blek fawn, sand eller rött.
Röd : Färgen skall vara jämn över hela pälsen och får aldrig närma sig aprikos.
Ögonkanter, nostryffel, läppar, tandkött, gom, anus, pung och trampdynor skall vara väl pigmenterade.

Storlek/vikt:
Mankhöjd Storpudel: Över 45 cm till och med 60 cm med en tolerans på 2 cm uppåt.
Storpudeln skall vara som en förstorad kopia av mellanpudeln från vilken den har behållit samma kännetecken.
Mellanpudel: Över 35 cm till och med 45 cm Dvärgpudel: Över 28 cm till och med 35 cm.
Dvärgpudeln skall i sin helhet ge intryck av en förminskad mellanpudel. I så stor utsträckning som
möjligt skall samma proportioner bibehållas. Inget dvärglikt utseende får förekomma.
Toypudel: Över 24 cm till och med 28 cm (idealet är 25 cm) med en tolerans på 1 cm nedåt.
Toypudeln skall i sin helhet behålla intryck av dvärgpudeln. Samma proportioner bibehålls och
skall motsvara alla standardens krav. Inget dvärglikt utseende får förekomma. Enbart nackknölen
kan vara något mindre markerad.

Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.
- Karprygg eller svankrygg
- Svans som är för lågt ansatt
- Överdrivet rastlös (nervig)
- Tänder:
- Avsaknad av 2 P1or beaktas ej
- Avsaknad av en eller symmetrisk avsaknad av två P2or
- Avsaknad av M3 beaktas ej

Allvarliga fel:
- Delvis opigmenterad nostryffel
- Klent nosparti
- Spetsigt nosparti
- Böjd nosrygg
- Tänder:
- Osymmetrisk avsaknad av två P2or
- För stora eller för djupt liggande ögon
- Inte tillräckligt mörka ögon
- För korta öron
- Brant kors
- Svans som är krökt över ryggen
- För raka bakbensvinklar
- Flytande eller långsträckta rörelser
- Gles, mjuk eller sträv päls
- Obestämbar eller ojämn pälsfärg: Svartgrå eller vitgrå hos grå pudel, blekt hos aprikosfärgad och
röd pudel, beige eller mycket mörkt brun hos brun pudel.

Diskvalificerande fel:
- Aggressiv eller extremt skygg
- Helt avpigmenterad nostryffel
- Avsaknad av typ särskilt avseende huvudet
- Över- eller underbett
- Tänder:
- Avsaknad av en framtand eller en hörntand eller en rovtand
- Avsaknad av en P3 eller en P4
- Avsaknad av tre premolarer eller fler (gäller ej P1or)
- Medfödd svanslöshet eller tillbakabildad svans
- Sporrar eller spår av sporrar på bakbenen
- Päls som inte är enfärgad - Vita fläckar och vitt på tassarna
- Mankhöjd över 62 cm för storpudel och under 23 cm för toypudel
- Varje tecken på dvärgväxt: äppelskalle, avsaknad av nackknöl, starkt markerat stop,
utstående ögon, alltför kort och uppnäst nosparti, tillbakabildad underkäke, flyende haka
- Nästan obefintlig pannfåra
- Mycket tunn benstomme hos toypudel
- Ringlad svans med spets som faller ner över flank eller kors.

Nota bene: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller
om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt
belägna i pungen.

Tillägg till standarden

Tillåtna utställningsfrisyrer:
Lejonklippning: Såväl ull- som snörpudel skall vara klippta på bakdelen fram till revbenen.
Andra klippta partier skall vara: nospartiet på ovan- och undersidan från och med nedre
ögonkanten: kinderna; fram- och bakbenen utom manschetter eller bollar samt valfri
utformning på bakdelen; svansen, utom en avslutande rund eller avlång boll. Mustasch
föreskrivs för alla pudlar i denna klippning. Päls på frambenen, s k byxor, är tillåtet.

Toilette moderne:
Att behålla päls på alla benen är tillåtet på det uttryckliga villkoret att följande
regler respekteras:
1. Klippta partier: a) Längst ned på frambenen från klorna till sporren samt längst
ned på bakbenen tillmotsvarande höjd. Klippning begränsad till enbart tårna är tillåten.
b) Huvudet och svansen skall klippas enligt de regler som nämns under lejonklippning.
Undantagsvis tillåts också för denna klippning: Kort päls– inte mer än en centimeter i
längd – på underkäken. Denna päls skall vara klippt parallellt med underkäken. S.k.
bockskägg är inte tillåtet. Svansboll saknas.
2. Avkortad päls: Avkortad päls som ger ett småvågigt utseende skall finnas på
ryggen. Pälsen får vara mer eller mindre lång, dock minst en centimeter. Pälslängden
skall gradvis öka runt sidorna och högst upp på benen.
3. Toppad päls: a) På huvudet skall pälsen bilda en lagom hög mössa. Toppad päls
skall också finnas på halsen och bakåt till manken, samt framåt, utan avbrott, till
de klippta partierna på tassarna, i en tänkt, lätt snedställd linje från bringans översta
del. Överst på öronen kan pälsen kortas med sax eller klippas medhårs till maximalt
1/3 av deras längd. Nedre delen av öronen skall lämnas bepälsade och pälslängden skall
öka uppifrån och nedåt för att sluta i en frans, som får jämnas. b) På benen lämnas
byxor, som har en markerad, prydlig övergång mot tassarnas klippta partier. Pälslängden
skall öka gradvis uppåt för attpå skuldrorna liksom på låren nå en längd av 4-7 cm i
utdraget skick. Pälslängden skall vara i proportion till hundens storlek, men får inte
ge ett pösigt intryck. Byxorna på bakbenen skall låta pudelns typiska vinkling framträda.

Engelsk klippning:
Engelsk klippning är lejonklippning med motiv på bakstället i form av ”armband” och
”manschetter”. Avgränsningar mellan motiven behöver inte finnas. På huvudet kan finnas
längre päls, s k top knot. (Det är förbjudet att preparera huvudpälsen med hårspray
eller andra produkter.) Mustasch kan finnas. Avsaknad av mustasch är tillåtet. Inga
former av fantasiklippning som gör avsteg från standarden är tillåtna. Oavsett vilken
standardenlig frisyr som hunden har skall frisyren inte tillåtas påverka bedömningen,
utan alla hundar i samma klass skall bedömas tillsammans oavsett klippningen. Pudlar
som inte är klippta enligt standarden kan inte prisbedömas på officiell utställning.
Diskvalificeringen gäller bara för det tillfälle då hunden inte är klippt enligt reglerna.

Utanför Standarden FCI circular 95/2007 10/9-2007 The Société Centrale Canine
(France) informs all the member organisations and contract partners of the following:
the PUPPY clip, which is a preparatory stage to the different clips described in the
breed standard of the poodle is totally accepted at shows. Consequently, poodles
which are shown with this clip are eligible for any qualification provided that they
meet the breed standard´s requirements.Klicka här om du inte ser någon meny till vänster!

Copyright,1997 och framåt, alla rättigheter förbehållna.A. Wistrand