INTUCH NORDUCH FINUCH FINV- 96 NV- 96 KBHV- 96- 97 SV- 96- 97, NORDV- 97 EUV-97

HÄRBOVI´S ROCKO BAROCKO

Rocko Barocko

 

Sveriges vinstrikaste dvärgpudel 1996 & 1997 / Swedens most winning dwarfpoodle 1996 & 1997!( Swedish kennelclub and Swedish poodleclub.)
Ägare: Susanne Svedberg och Mikael Nilsson
Foto: Per Unde´n
 
Tillbaks till Adas stamtavla/
back to Ada´s pedigree
Tillbaks till Maias stamtavla/
back to Maia´s pedigree
Tillbaks till Kull 2/
back to our second poodle litter
Click here if you don´t se any menu at the left!Klicka här om du inte ser någon meny till vänster!