PEDIGREE

De understrukna namnen är klickbara!
AMCH CANCH
CIN- DON LYN- DEL X- RATED

Am.import. Svart toypudel/ black toypoodle
PRCD PRA testad A- normal/ clear

Champion offspring
AMCH CANCH BALADIN AN X FILE TP
Svart toypudel/ black toypoodle
CANCH TIPPITON BALADIN HENRY TP
Brun toy/ Brown Toy
BALADIN DOUDOU
CHATABOUT CHICA OF ELKCREEK
Svart toy/ Black toy
2 champ offspring
AMCH MONTEC MACINTOSH TP
Svart toy/ black toy
SPRINGCREEK'S MARIE LA'VOE
 
SUCH
LÄNSMANSGÅRDENS LADY OF FORTUNE
Svart toypudel/ black toypoodle 27 cm
BIR- vinnare/ BOB winner
Årets vinstrikaste toy nr.4 2005 (SPK)/ Most winning toy nr.4 2005! (SPK)
PRCD- PRA testad A- normal/ clear
NORDUCH INTUCH SFUCH NV-01 SV-01 NV-02 SV- 02 WW- 02 FINV-02
SOLNES RAIN DANCE
TP
Svart toypudel/ black toypoodle 27 cm
Prcd-PRA tested-A
NUCH SUCH NORD V-99 SOLNES RIVER DANCE
Brun/ brown toy
NUCH SUCH
DKUCH SOLNES I'M JUST SAZZY
Svart/ black toy
SUCH
SUGARPINE´S LADY MADONNA
Dansk import. Svart toypudel/ black toypoodle 26,5 cm

Champion offspring
SUCH DKUCH NORDV-00 KBHV-00 MAGICSTAR ORLY PUYMERAS TP
Am.import. Svart toypudel/black toypoodle 27,5 cm
DKUCH SUCH INTCH KLBCH NORDV-00
SUGARPINE´S LADY OLYMPIA
TP
Svart Toypudel/ black toypoodle, 26 cm

Vad betyder titlarna?/ What does the titles mean?
SUCH= Svensk utställningschampion/ Swedish champion
NUCH= Norsk utställningschampion/ Norwegian champion
DKUCH= Dansk utställningschampion/ Danish champion
SFUCH= Finsk utställningschampion/ Finnish champion
GBCH= Engelsk champion/ English champion
AMCH= Amerikansk champion/ American champion
NORDUCH= Nordisk utställningschampion/ Nordic champion
INTUCH= Internationell champion/ International champion
USCH= USA champion
MULTICH= Champion i många olika länder/ Champion in lots of different countries
KBHV= Köpenhamnsvinnare/ Copenhagenwinner
SV= Svensk vinnare/ Swedish winner
NV= Norsk vinnare/ Norwegian winner
FINV= Finsk vinnare/ Finnish winner
NORDV= Nordisk vinnare/ Nordic winner
EUW= Europa vinnare/ Europian winner
KLBCH= Klubbchampion/ Clubchampion
 
*= Höftledsröntgad u.a.
ERG= livstidsögonlyst u.a.
TP= Topproducer

Tillbaks till " kull 12"/ back to " litter 12"
Klicka här om du inte ser någon meny till vänster!