SUCH DKUCH NORDV-00 KBHV-00

MAGICSTAR ORLY PUYMERAS

Ulrik BIR i Ronneby

 

 
Foto på Ulrik
Amerikansk import efter Multichampion Dalin Santiago.
Ägare: Kerstin Nilsson, Danmark
Foto: Dan
 
Tillbaks till Ebbas stamtavla/
back to Ebbas pedigree
Click here if you don´t se any menu at the left!Klicka här om du inte ser någon meny till vänster!