SWE CH
SUGARPINE´S LADY MADONNA

"EBBA"

Svart toypudel, 26,5 cm/ black toypoodle, 10,4 inches
Born 2001- 03- 14
Uppfödd av Pia Petersen, Danmark
PEDIGREE:
 
Meriter/ qualifications:
Svensk Champion
med 3 Certifikat(3 CAC),
2 Bäst i Rasen (2 BOB) och
1 CACIB (international CC)

CertifikatCertifikatCertifikatBäst i rasenBäst i rasenCacibSvensk Champion

SUCH DKUCH NORDV-00 KBHV-00
MAGICSTAR ORLY PUYMERAS TP
Am.import. Svart toypudel/black toypoodle 27,5 cm
MULTICH DALIN SANTIAGO
USACH JAPCH DALIN CORDAROY TP
DALIN SINGLE SERVING
MAGICSTAR GEM PETITE BROWN
MAGICSTAR EL CAPITAN´S BROWN
CHOCOLATE CHARMER DE PUYMERAS
DKUCH SUCH INTCH KLBCH NORDV-00
SUGARPINE´S LADY OLYMPIA
Svart Toypudel/ black toypoodle, 26 cm
USACH DKUCH SUCH APOGEE ATTITUDE
Am. import. Svart toypudel, 26 cm
USACH APOGEE DAKTARI HARRY
USACH APOGEE BOUREE
KBHV91 DKUCH KBHV92 KLBCH FAME´S MAGIC JOSEPHINE Svart toypudel/ black toypoodle, 26 cm
DKUCH KBHV87 INTCH KISG88 XTRA SPECIAL AT TUTTLEBEES
DKUCH FJÆLLEBRO CHEERFUL MISCKA

Click here if you don´t se any menu at the left!Klicka här om du inte ser någon meny till vänster!

© Copyright A. Wistrand 2001 och framåt, all rights reserved!
Vad betyder titlarna?/ What does the titles mean?
SUCH= Svensk utställningschampion/ Swedish champion
NUCH= Norsk utställningschampion/ Norwegian champion
DKUCH= Dansk utställningschampion/ Danish champion
SFUCH= Finsk utställningschampion/ Finnish champion
GBCH= Engelsk champion/ English champion
AMCH= Amerikansk champion/ American champion
NORDUCH= Nordisk utställningschampion/ Nordic champion
INTUCH= Internationell champion/ International champion
USACH= USA champion
MULTICH= Champion i många olika länder/ Champion in lots of different countries
KBHV= Köpenhamnsvinnare/ Copenhagenwinner
SV= Svensk vinnare/ Swedish winner
NV= Norsk vinnare/ Norwegian winner
FINV= Finsk vinnare/ Finnish winner
NORDV= Nordisk vinnare/ Nordic winner
EUW= Europa vinnare/ Europian winner
KLBCH= Klubbchampion/ Clubchampion