SEUCH

"FANNY"

Svart toypudel, 27 cm / black toypoodle, 10.6 inches
PRCD PRA testad A -normal/clear
Born 2003- 03- 22
PEDIGREE:

Meriter/ qualifications:

Svensk Champion med

3 Certifikat(3 CAC),
1 CACIB
1 Bäst i Rasen (1 BOB)
1 BIM ( 1 BOS)
5 BIR veteran inoff.
3 BIR veteran
4 BIS-1 veteran inoff.
1 BIS-2 veteran
2 BIS-3 veteran
1 BIS-3 veteran inoff.


BOBBOS BOB veteranBOB veteran

BOB veteranBOB veteranBOB veteranBOB veteranBOB veteran

BOB veteranBIS veteranBIS veteranBIS veteranBIS veteran


BIS-3 veteranBIS-3 veteranBIS-3 veteran

 
NORDUCH INTUCH SFUCH NV-01 SV-01 NV-02 SV- 02 WW- 02 FINV-02
SOLNES RAIN DANCE
TP
Svart toypudel/ black toypoodle 27 cm
Prcd-PRA tested-A
NUCH SUCH NORD V-99 SOLNES RIVER DANCE TP
Brun/ brown toy
 
NUCH
SOLNES I'M A BREAK DANCER
, black toy
NUCH SOLNES MERLINI THE WITCH, black dwarf

NUCH SUCH
DKUCH SOLNES I'M JUST SAZZY TP
Svart/ black toy
SOLNES ALBERT IN THE ACT, black toy
NUCH SUCH SOLNES I'M JUST SELINE,
black toy
SUCH
SUGARPINE´S LADY MADONNA
Dansk import. Svart toypudel/ black toypoodle 26,5 cm
 
SUCH DKUCH NORDV-00 KBHV-00 MAGICSTAR ORLY PUYMERASTP
Am.import. Svart toypudel/black toypoodle 27,5 cm
MULTICH DALIN SANTIAGO, black
MAGICSTAR GEM PETITE BROWN, brown
DKUCH SUCH INTCH KLBCH NORDV-00
SUGARPINE´S LADY OLYMPIA
TP
Svart Toypudel/ black toypoodle, 26 cm
 
USACH DKUCH SUCH APOGEE ATTITUDE TP Am. import 26 cm. Black
KBHV91 DKUCH KBHV92 KLBCH FAME´S MAGIC JOSEPHINE, black toy

Click here if you don´t se any menu at the left!Klicka här om du inte ser någon meny till vänster!

© Copyright A. Wistrand 2001 och framåt, all rights reserved!

Vad betyder titlarna?/ What does the titles mean?
SUCH= Svensk utställningschampion/ Swedish champion
NUCH= Norsk utställningschampion/ Norwegian champion
DKUCH= Dansk utställningschampion/ Danish champion
SFUCH= Finsk utställningschampion/ Finnish champion
GBCH= Engelsk champion/ English champion
AMCH= Amerikansk champion/ American champion
NORDUCH= Nordisk utställningschampion/ Nordic champion
INTUCH= Internationell champion/ International champion
USACH= USA champion
MULTICH= Champion i många olika länder/ Champion in lots of different countries
KBHV= Köpenhamnsvinnare/ Copenhagenwinner
SV= Svensk vinnare/ Swedish winner
NV= Norsk vinnare/ Norwegian winner
FINV= Finsk vinnare/ Finnish winner
WW= Världsvinnare/ World winner
NORDV= Nordisk vinnare/ Nordic winner
EUW= Europa vinnare/ Europian winner
KLBCH= Klubbchampion/ Clubchampion
WW= Världsvinnare/ worldwinner
*= Höftledsröntgad u.a.
ERG= livstidsögonlyst u.a.
TP= Topproducer